Home / Project info

FEEL CONDOMINIUM PINKLAO-CHARAN 59

PROJECT INFO | FEEL CONDOMINIUM PINKLAO-CHARAN 59

qas

เจ้าของโครงการ

บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด (ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท)

ที่ตั้งโครงการ

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 เขตบางพลัด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 470  ตารางวา

ลักษณะโครงการ

คอนโด สูง 5 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 79 ห้อง
1 ห้องนอน ขนาด 24 – 38 ตารางเมตร
2 ห้องนอน ขนาด 52 ตารางเมตร

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

กลางปี 2560